Inspectie Project

Een aantal weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, wordt er nog een laatste inspectie gedaan door Floorreality. Tijdens de inspectie wordt gekeken, of de vloer voldoet aan de eisen, die een gietvloer nodig heeft, om aan te kunnen brengen. U kunt bij deze denken aan het meten van het vochtpercentage, in de ondervloer en de omgeving waar wordt gewerkt. Zijn er intussen nog beschadigingen of zaken verandert. Tevens wordt het vloeroppervlak wordt nog 1 keer nagemeten. Dit, om niet voor verrassingen te komen te staan tijdens de uitvoering. Het gebeurt wel eens dat een opdrachtgever, om welke redenen dan ook, een verkeerde hoeveelheid vierkante meters opgeeft. Die verantwoording kan dan beter bij ons liggen.   

Tijdens deze inspectie wordt ook overlegd, of de gekozen kleuren nog actueel zijn. Na de inspectie wordt het materiaal besteld. Eenmaal besteld, staat het vast, en kunt u niet meer terug. Ook de startdatum en tijdstip van arriveren wordt doorgenomen. Ook kunt u vast voor u zelf een keuze maken, en ons tijdens de inspectie mededelen, of u elke dag aanwezig wilt zijn, om de deur open te doen. Of dat u het vertrouwen in ons heeft om een sleutel af te geven voor de gehele periode van de werkzaamheden. Voor ons is het feitelijk geen probleem welke van de 2 keuzes u kiest. Onze voorkeur gaat wel uit, naar een sleutel in ons bezit.