Planning

Een planning maken voor de aanbrengen van de gietvloer is belangrijk en tegelijkertijd niet altijd eenvoudig. Bij een nieuwbouwhuis, is de voortgang en dus de oplevering van de aannemer van belang. Door allerlei invloeden kan dat nog wel eens veranderen. Voor een bestaande situatie, wordt de vloer een aantal dagen in beslag genomen en dus tijdelijk onbewoonbaar. Bepaalde zaken dienen van beide kanten te worden geregeld. Dus een duidelijke planning, spreekt voor zich.

Ten eerste en van belang voor een goede en verantwoorde wijze van aanbrengen van de gietvloer, zijn wij bij voorkeur, 1 van de laatste, die enige vorm van werkzaamheden verrichten. Na de stuckadoor, na de schilder en timmerman. Voor onze werkzaamheden geld, dat wanneer de muren en houtwerk geschildert zijn, er een schoner klimaat voor ons ontstaat, waardoor er zo min mogelijk vuil meer aanwezig is, die tijdens onze werkzaamheden in 1 van de lagen zouden kunnen komen. De schoner de beter. Goed om te weten!!,...tijdens het aanbrengen van de vloer, is het huis verboden terrein voor ieder.

Soms wordt er na onze werkzaamheden nog een keuken geplaatst. Dit vormt geen probleem. Zij het na een aantal dagen, en dat de gietvloer is afgedekt met stuckloop. Dit ter bescherming.

Hierna?,....is het feest. Dan kunt u uw woning inrichten.

 

De 5 fases van de vloer. En nadat de vloer gereed is?,...een tevreden klant.

All White Project in Driel; 200 m2 "One Color Reality"