Oplevering

De oplevering van de gietvloer wordt door ons bij voorkeur gedaan na de 1ste toplaag. Met speciaal schoeisel door ons geleverd, kan de vloer worden geinspecteerd. De 2de toplaag die daarna nog volgdt, is indentiek aan de 1ste, en zal dus estetisch geen verandering geven. Na de laatste laag heeft u als opdrachtgever nog 7 dagen alvorens het laatste termijn overgemaakt dient te worden. Intussen heeft u ook de laatste laag bekeken. Verder staat er in onze en naar u opgestuurde "Concept Garantie", nog een aantal belangrijke aanvullende punten, die u kunt bekijken. En wij gaan er van uit, weer een tevreden klant bij hebben.