Oplevering

De oplevering van de gietvloer wordt door ons bij voorkeur gedaan na de 1ste toplaag. Met speciaal schoeisel door ons geleverd, kan de vloer worden geinspecteerd. De 2de toplaag die daarna nog volgdt, is indentiek aan de 1ste, en zal dus estetisch geen verandering geven. Na de laatste laag heeft u als opdrachtgever nog 7 dagen alvorens het laatste termijn overgemaakt dient te worden. Intussen heeft u ook de laatste laag bekeken. Verder staat er in onze en naar u opgestuurde "Concept Garantie", nog een aantal belangrijke aanvullende punten, die u kunt bekijken. En wij gaan er van uit, weer een tevreden klant bij hebben.

 

           

Werkplan

Vooraf is het belangrijk, dat u als opdrachtgever in de offerte, de "Projectgebonden voorwaarden" en "Uitgangspunten voor en kunsthars gebonden vloerafwerking" goed door te nemen. Het is belangrijk dat hieraan wordt voldaan. 

 

Het aanbrengen van een gietvloer systeem duurt altijd 4 a 5fases en dus dagen. In de meeste gevallen wordt er op een maandag gestart en donderdag of vrijdag opgelevert. Een en ander ligt aan de grootte, voortgang en afstand (km) van het project. In de loop van het daaropvolgende weekend kan de vloer, zij het met respect, belast worden. Het inrichten van het huis kan na het weekend plaatsvinden. Maar dan nog dient het met enige voorzichtigheid te gebeuren. Details hiervan kunnen worden besproken met ons.

 

Extra Service;Wij onderscheiden ons graag en bieden de klant de mogelijkheid, om tijdens het aanbrengen van het PU gietdesign, ter plaatse aanwezig te zijn. Dit om eventueel nog het een en ander betreffende het effect tussen de verschillende kleuren bij te stellen. Op een monsterplaat in de showroom kan het toch weer net even weer anders zijn dan in uw eigen huis. De eerste vierkante meter is dan bepalend voor u, hoe verder te werken door ons. In de meeste gevallen wordt de gietlaag op een woensdag aangebracht. Daar dient men rekening mee te houden.

 

Afwijkende startdag dan op de maandag is uiteraard mogelijk. Maar dan valt het weekend er tussen uit, waardoor het traject met die 2 dagen wordt verlengd.

!!!!Wij kunnen het niet vaak genoeg melden,....tijdens het aanbrengen van de vloer kan er niemand aanwezig zijn in het huis zonder onze toestemming. Dit om de werkomgeving zo schoon mogelijk te houden voor een topresultaat van de gietvloer.

 

Inspectie Project

Een aantal weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, wordt er nog een laatste inspectie gedaan door Floorreality. Tijdens de inspectie wordt gekeken, of de vloer voldoet aan de eisen, die een gietvloer nodig heeft, om aan te kunnen brengen. U kunt bij deze denken aan het meten van het vochtpercentage, in de ondervloer en de omgeving waar wordt gewerkt. Zijn er intussen nog beschadigingen of zaken verandert. Tevens wordt het vloeroppervlak wordt nog 1 keer nagemeten. Dit, om niet voor verrassingen te komen te staan tijdens de uitvoering. Het gebeurt wel eens dat een opdrachtgever, om welke redenen dan ook, een verkeerde hoeveelheid vierkante meters opgeeft. Die verantwoording kan dan beter bij ons liggen.   

Tijdens deze inspectie wordt ook overlegd, of de gekozen kleuren nog actueel zijn. Na de inspectie wordt het materiaal besteld. Eenmaal besteld, staat het vast, en kunt u niet meer terug. Ook de startdatum en tijdstip van arriveren wordt doorgenomen. Ook kunt u vast voor u zelf een keuze maken, en ons tijdens de inspectie mededelen, of u elke dag aanwezig wilt zijn, om de deur open te doen. Of dat u het vertrouwen in ons heeft om een sleutel af te geven voor de gehele periode van de werkzaamheden. Voor ons is het feitelijk geen probleem welke van de 2 keuzes u kiest. Onze voorkeur gaat wel uit, naar een sleutel in ons bezit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturering

Na de inspectie wordt het project echt in gang gezet. Dan worden de materialen besteld, welke voor de werkzaamheden bestemd zijn. Dit gebeurt altijd ca. 2 weken van te voren. Wij verlangen van onze klanten dat de 1ste 50% van het geoffreerde totaal bedrag, voor de bestelling aan ons is overgemaakt. Dit vanwege het feit dat het materiaal bestanddeel in de aaneemsom, relatief groot is. Bij de meeste van onze projecten wordt er een volgende 40% overgemaakt op de dag van aanvang werkzaamheden. Dan staat het materiaal op de werkvloer en is het project van start gegaan. De 10% die overblijft is een oplevering termijn. Deze dient 7 dagen na oplevering te worden overgemaakt.

 

Planning

Een planning maken voor de aanbrengen van de gietvloer is belangrijk en tegelijkertijd niet altijd eenvoudig. Bij een nieuwbouwhuis, is de voortgang en dus de oplevering van de aannemer van belang. Door allerlei invloeden kan dat nog wel eens veranderen. Voor een bestaande situatie, wordt de vloer een aantal dagen in beslag genomen en dus tijdelijk onbewoonbaar. Bepaalde zaken dienen van beide kanten te worden geregeld. Dus een duidelijke planning, spreekt voor zich.

Ten eerste en van belang voor een goede en verantwoorde wijze van aanbrengen van de gietvloer, zijn wij bij voorkeur, 1 van de laatste, die enige vorm van werkzaamheden verrichten. Na de stuckadoor, na de schilder en timmerman. Voor onze werkzaamheden geld, dat wanneer de muren en houtwerk geschildert zijn, er een schoner klimaat voor ons ontstaat, waardoor er zo min mogelijk vuil meer aanwezig is, die tijdens onze werkzaamheden in 1 van de lagen zouden kunnen komen. De schoner de beter. Goed om te weten!!,...tijdens het aanbrengen van de vloer, is het huis verboden terrein voor ieder.

Soms wordt er na onze werkzaamheden nog een keuken geplaatst. Dit vormt geen probleem. Zij het na een aantal dagen, en dat de gietvloer is afgedekt met stuckloop. Dit ter bescherming.

Hierna?,....is het feest. Dan kunt u uw woning inrichten.

 

De 5 fases van de vloer. En nadat de vloer gereed is?,...een tevreden klant.

All White Project in Driel; 200 m2 "One Color Reality"