Facturering

Na de inspectie wordt het project echt in gang gezet. Dan worden de materialen besteld, welke voor de werkzaamheden bestemd zijn. Dit gebeurt altijd ca. 2 weken van te voren. Wij verlangen van onze klanten dat de 1ste 50% van het geoffreerde totaal bedrag, voor de bestelling aan ons is overgemaakt. Dit vanwege het feit dat het materiaal bestanddeel in de aaneemsom, relatief groot is. Bij de meeste van onze projecten wordt er een volgende 40% overgemaakt op de dag van aanvang werkzaamheden. Dan staat het materiaal op de werkvloer en is het project van start gegaan. De 10% die overblijft is een oplevering termijn. Deze dient 7 dagen na oplevering te worden overgemaakt.

 

Werkplan

Vooraf is het belangrijk, dat u als opdrachtgever in de offerte, de "Projectgebonden voorwaarden" en "Uitgangspunten voor en kunsthars gebonden vloerafwerking" goed door te nemen. Het is belangrijk dat hieraan wordt voldaan. 

 

Het aanbrengen van een gietvloer systeem duurt altijd 4 a 5fases en dus dagen. In de meeste gevallen wordt er op een maandag gestart en donderdag of vrijdag opgelevert. Een en ander ligt aan de grootte, voortgang en afstand (km) van het project. In de loop van het daaropvolgende weekend kan de vloer, zij het met respect, belast worden. Het inrichten van het huis kan na het weekend plaatsvinden. Maar dan nog dient het met enige voorzichtigheid te gebeuren. Details hiervan kunnen worden besproken met ons.

 

Extra Service;Wij onderscheiden ons graag en bieden de klant de mogelijkheid, om tijdens het aanbrengen van het PU gietdesign, ter plaatse aanwezig te zijn. Dit om eventueel nog het een en ander betreffende het effect tussen de verschillende kleuren bij te stellen. Op een monsterplaat in de showroom kan het toch weer net even weer anders zijn dan in uw eigen huis. De eerste vierkante meter is dan bepalend voor u, hoe verder te werken door ons. In de meeste gevallen wordt de gietlaag op een woensdag aangebracht. Daar dient men rekening mee te houden.

 

Afwijkende startdag dan op de maandag is uiteraard mogelijk. Maar dan valt het weekend er tussen uit, waardoor het traject met die 2 dagen wordt verlengd.

!!!!Wij kunnen het niet vaak genoeg melden,....tijdens het aanbrengen van de vloer kan er niemand aanwezig zijn in het huis zonder onze toestemming. Dit om de werkomgeving zo schoon mogelijk te houden voor een topresultaat van de gietvloer.

 

Oplevering

De oplevering van de gietvloer wordt door ons bij voorkeur gedaan na de 1ste toplaag. Met speciaal schoeisel door ons geleverd, kan de vloer worden geinspecteerd. De 2de toplaag die daarna nog volgdt, is indentiek aan de 1ste, en zal dus estetisch geen verandering geven. Na de laatste laag heeft u als opdrachtgever nog 7 dagen alvorens het laatste termijn overgemaakt dient te worden. Intussen heeft u ook de laatste laag bekeken. Verder staat er in onze en naar u opgestuurde "Concept Garantie", nog een aantal belangrijke aanvullende punten, die u kunt bekijken. En wij gaan er van uit, weer een tevreden klant bij hebben.

 

           

Facebook

Youtube

Prijsaanvraag